• Wspieramy tych, którzy tworzą miejsca pracy dla osób, którym trudniej odnaleźć się na rynku pracy - zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym. Jesteśmy po to, by pomagać organizacjom łączącym działalność społeczną z aktywnością ekonomiczną.

   

  Współpracujemy z instytucjami publicznymi z otoczenia rynku pracy i pomocy społecznej. Żeby nasze działania były jeszcze bardziej skuteczne do współpracy angażujemy też biznes.

   

  ORGANIZACJE PROWADZĄCE OWES >

 • Ośrodek prowadzą trzy organizacje

  Każda odpowiada za działania w innych powiatach:

  Fundacja Inicjatyw

  Społeczno-Ekonomicznych

  Celem działalności FISE jest systemowe wspieranie rozwoju przedsiębiorczości społecznej, jako narzędzia skutecznej walki z wykluczeniem społecznym. FISE działa w obszarze ekonomii społecznej, rozwoju lokalnego i partycypacji publicznej.

   

  Prowadzi działania w powiatach: nowodworskim, otwockim, piaseczyńskim, grodziskim, sochaczewskim oraz m.st. Warszawy.

   

  Sprawozdanie za 2017r.

  * merytoryczne

  * finansowe

   

  Sprawozdanie za 2016r.

  * merytoryczne

  * finansowe

   

  Biuro Obsługi Ruchu

  Inicjatyw Społecznych BORIS

  Głównym celem działania BORIS jest zwiększenie efektywności rozwiązywania problemów

  społecznych dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu możliwości i sił tkwiących w społecznościach.

   

   

  Prowadzi działania w powiatach:

  grójeckim, żyrardowskim, pruszkowskim, warszawskim zachodnim, legionowskim, wołomińskiego, m.st. Warszawy.

   

  Sprawozdanie za 2017r.

  * merytoryczne

  * finansowe

   

  Sprawozdanie za 2016r.

  * merytoryczne

  * finansowe

   

  Fundacja Rozwoju

  Społeczeństwa Obywatelskiego

  FRSO działa na rzecz wzmocnienia i podniesienia skuteczności różnorodnych form aktywności społecznej w Polsce. Oferuje szkolenia, konsultacje oraz szeroko rozumiane poradnictwo i pomoc w wymianie informacji.

   

   

  Prowadzi działania w powiatach:

  garwolińskim, mińskim i m.st. Warszawy.

   

  Sprawozdanie za 2017r.

  * merytoryczne

  * finansowe

   

  Sprawozdanie za 2016r.

  * merytoryczne

  * finansowe

  Nasz Ośrodek posiada akredytację w ramach systemu akredytacji i standardów działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej AKSeS.

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Aktualności

  Chcesz być na bieżąco, zaglądaj na tę stronę.

  Szkolenie Działalność odpłatna i gospodarcza oraz fundraising w organizacjach pozarządowych

  Grodzisk Mazowiecki 06.04.2018r., Piaseczno 13.04.2018r., Sochaczew 20.04.2018

  Zapraszamy na szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatów grodziskiego, piaseczyńskiego i sochaczewskiego
  Ramowy program spotkania
  1. Zapoznanie Uczestników z zasadami prowadzenia działalności nieodpłatnej i odpłatnej statutowej oraz gospodarczej przez organizacje pozarządowe
  2. Podstawowe informacje dotyczące uzyskania przez organizacje pozarządowe statusu Organizacji Pożytku Publicznego, czyli OPP
  3. Specyfika zatrudnienia w organizacji pozarządowej
  4. Podstawowe informacje na temat fundraisingu i możliwych źródeł i sposobów
  pozyskiwania funduszy na realizację projektów społecznych

  Aby uzyskać szczegółowe informacje odnośnie miejsc i godzin odbywania się szkoleń prosimy o kontakt; mciszewska@fise.org.pl, tel.22 622 01 91

  Dofinansowanie miejsc pracy

  16.03.2018

  Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie BORIS i Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych ogłasza NABÓR dla PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH na dofinansowanie tworzenia miejsc pracy dla osób wykluczonych z rynku pracy.

  Jeśli prowadzicie przedsiębiorstwo społeczne i czujecie, że powinniście się rozwinąć, uruchomić nową usługę, wypracować nowy produkt, zatrudnić więcej pracowników, działać inaczej, to zgłoście się do nas! informacje o projekcie: TU

  Otrzymacie fachowe wsparcie doradcze, możliwość skorzystania z dotacji finansowej na utworzenie miejsca pracy do 14400 zł wraz ze wsparciem pomostowym.do 800 zł przez 6 miesięcy!

  Zapraszamy do kontaktu wszystkie PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNE działające na obszarze powiatów: M. st. Warszawa, warszawski zachodni, pruszkowski, żyrardowski, grójecki

  formularz zgłoszeniowy TU

  informacje oraz zgłoszenia : stanislawa.retmaniak@boris.org.pl; tel: 884 883 148:

  Nowelizacja Ustawy o spółdzielniach socjalnych

  15.01.2018

  Od 31 marca 2018r. będzie obowiązywała nowelizacja Ustawy o spółdzielniach socjalnych.

  Najważniejsze zmiany dotyczą m.in.:

  1. Spółdzielnia działa na rzecz zarówno członków, jak i pracowników nie będących członkami

  2. Założyć spółdzielnie socjalną mogą 3 osoby (zamiast jak to było wcześniej 5), ale spółdzielnia jest zobligowana w ciągu 12 miesięcy do przyjęcia co najmniej 2 kolejnych członków.

  3. W spółdzielniach w których liczba członków spółdzielni jest mniejsza niż liczba pracowników – Zarząd ma obowiązki informowania wszystkich pracowników i spółdzielców o działalności i sytuacji ekonomicznej spółdzielni; dodatkowo pracownicy mają prawo wybrać ze swego grona przedstawiciela, który ma prawo głosu doradczego na walnym zgromadzeniu spółdzielni.

  4. Zostały dodane trzy nowe kategorie w katalogu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, poszukujących pracy i osoby usamodzielniane.

  Pozostałe zmiany dotyczą m.in podziału nadwyżki bilansowej, obowiązku lustracji, tworzenia konsorcjów, zwolnienia ze składek.

  Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z wprowadzanymi zmianami w Dzienniku Ustaw pod adresem: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2494/1

  Zapraszamy do udziału w Świątecznym spotkaniu OWES

  7 grudnia 2017r. g.11.00-15.00, ul.Nowy Świat 58, Warszawa

  Zapraszamy przedstawicieli samorządów z powiatów: piaseczyńskiego, sochaczewskiego, grodziskiego i pruszkowskiego oraz przedstawicieli środowiska ekonomii społecznej na świąteczne spotkanie OWES.
  Spotkanie rozpoczniemy krótką prezentacją Kamili Orłowskiej ze Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy dotyczącą problematyki zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnych osób prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem roli samorządów,

  Podczas spotkania zaprezentujemy również efektywne przykłady nawiązywania i wzmacniania współpracy samorządu z lokalnymi liderami w uruchamianiu spółdzielni socjalnych przy wsparciu OWES.

  Po części oficjalnej zapraszamy na kiermasz przedsiębiorstw społecznych, na którym będzie możliwość zakupienia upominków świątecznych.

  Termin: 7 grudnia 2017 r.
  Godziny: 11.00-15.00
  Miejsce: Klubokawiarnia Pożyteczna, ul. Nowy Świat 58, Warszawa

  potwierdzenie udziału w spotkaniu prosimy zgłaszać telefoniczne: 22 622 01 91
  lub mailowo: mciszewska@fise.org.pl

  Warsztaty "Aktywni obywatele i ekonomia społeczna”

  Sochaczew Zjazd I-24.02.2017, II-02.03.2017, III-09.03.2017

  Grodzisk Zjazd I-23.03.2017, II-30.03.2017, III-06.04.2017

  Nowy Dwór Mazowiecki Zjazd I-12.04.201,II-19.04.2017,III-27.04.2017

  Rozpoczynamy nowy cykl szkoleniowy „Aktywni obywatele i ekonomia społeczna” skierowany do lokalnych liderów i liderek z powiatu sochaczewskiego, grodziskiego i nowodworskiego. Warsztat skierowany jest do pracowników i pracowniczek trzeciego sektora w powiecie sochaczewskim, grup inicjatywnych i przedstawicieli środowisk lokalnych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, Ośrodków Pomocy Społecznej, Urzędu Pracy. Celem spotkań jest wsparcie osób zainteresowanych nowymi formami działania, które chcą rozwijać swój potencjał dla inicjowania zmiany w swoich społecznościach. Wszelkie pytania prosimy kierować do Zuzanny Naruszewicz (znaruszewicz@fise.org.pl; 22 622 01 91).

  Active Citizens for Social Enterprise

  26.09.2016

  We współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej i British Council Polska rozpoczęliśmy cykl szkoleniowy Active Citizens for Social Enterprise skierowany do przedstawicieli warszawskich Miejsc Aktywności Lokalnej chcących inspirować mieszkańców Warszawy do podejmowania inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej.

  Zapraszamy na Biznes Mikser

  22.09.2016

  Zapraszamy przedsiębiorców społecznych na kolejne spotkanie z biznesem.

   

  Zadaniem przedsiębiorców społecznych będzie przygotowanie pięciominutowej prezentacji swoich produktów lub usług. Zadaniem przedstawicieli biznesu będzie konstruktywna krytyka prezentacji w dziesięciominutowej dyskusji. Spotkanie będzie okazją do wymiany myśli, a może i wizytówek.

   

  Przeczytaj więcej >

 • Dla ekonomii społecznej

  Masz pomysł na działania, dzięki którym stworzysz w swojej organizacji nowe miejsca pracy?

  Chcesz zatrudnić osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i zawodowym? Zgłoś się do nas!

   

  Zapraszamy fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie, ale też grupy inicjatywne i przedstawicieli środowisk lokalnych.

  OFERTĘ SZKOLEŃ ZNAJDZIESZ TU

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Instytucje rynku pracy i pomocy społecznej

  są bardzo ważnym partnerem w naszych działaniach.

   

  Mamy wieloletnie doświadczenie w wyszukiwaniu oraz wspieraniu inicjatyw,

  które odpowiednio wzmacniane na tyle stabilizują swoją działalność,

  że są gotowe na rozwój, którego istotnym elementem jest zatrudnienie

  osób zagrożonych wykluczeniem.

   

  Ścisła współpraca pozwoli nam tworzyć dostosowane do ich potrzeb i trwałe miejsca pracy.

  Inkubowane przez nas inicjatywy często potrzebują szkoleń, które instytucje otoczenia rynku pracy mają w swojej ofercie.

  DOTACJE

  Część pomysłów dla stabilnego rozwoju będzie potrzebowała wsparcia finansowego, które może pochodzić ze środków urzędów pracy.

  ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

  W razie pytań jesteśmy do dyspozycji. Prosimy o kontakt.

  M: fise@fise.org.pl

  T: +48 22 622 16 87

 • Współpracujemy z biznesem

   

   

   

  Od lat współpracujemy z przedstawicielami największych firm, zrzeszonymi w koalicji Prezesi Wolontariusze, m. in.: Orange Polska, Citi Handlowy, KRUK S.A., T-Moblie. Partnerem merytorycznym naszych działań jest od lat PwC, a od niedawna także ANG Spółdzielnia.

   

  Naszym sposobem na budowanie relacji między sektorem ekonomii społecznej i przedsiębiorcami są organizowane regularnie wydarzenia pod nazwą Biznes Mikser. Polecamy też partnerom biznesowym sprawdzone oferty przedsiębiorstw społecznych

  .

 • Firmy mogą wspierać podmioty ekonomii społecznej

  kupując oferowane przez nie produkty i usługi.

   

   

  Wybraliśmy kilka z nich, które polecamy Państwa uwadze:

  Materiały konferencyjne i promocyjne

  Spółdzielnia PANATO

  Szukasz nietypowych materiałów konferencyjnych, z tektury, filcu, a może niestandardowych materiałów promocyjnych z elementami drewna czy betonu.

   

  CEL SPOŁECZNY: Kupując w PANATO wspierasz działanie na rzecz społeczności lokalnej w dzielnicy Nadodrze we Wrocławiu.

   

  Skontaktuj się z: Pauliną Ograbisz, paulina.ograbisz@panato.org, T: 604-223-167

  Catering sokowy/Soki personalizowane

  PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE OWOCNI

  Organizujesz event i szukasz pomysłu na dobry catering, a może chcesz zrobić nietypowe prezenty firmowe z własnym logo.

   

  Skontaktuj się z:

  OWOCNI – aktywna pijalnia soków
  T: 665 626 102
  owocni@owocni.org

  Nocleg społecznie zaangażowany

  PENSJONAT U PANA COGITO W KRAKOWIE

  Jeśli pracownicy Twojej firmy bywają służbowo w Krakowie, kup nocleg u Pana Cogito, Kameralna neorenesansowa willa z ogrodem z 1890 zaprasza.

   

  CEL SPOŁECZNY: Korzystając z tej usługi wspierasz zatrudnienie osób po kryzysach psychicznych.

   

  Rezerwacje:

  T: +48 (012) 269 72 00. T: +48 (012) 269 72 01, recepcja@pcogito.pl

  Sprzątanie biura/pielęgnacja zieleni

  SPÓŁDZIELNIA PIĘKNE MIEJSCE

  Może sprzątać biuro lub zająć się pielęgnacją zieleni wokół budynku.

   

  CEL SPOŁECZNY: Korzystając z tej usługi wspierasz zatrudnienie osób po kryzysach psychicznych.

   

  Skontaktuj się z:

  biuro@pieknemiejsce.com.pl

 • Co to jest Biznes Mikser?

   

  SPOTKANIE

  Biznes Mikser to nieformalne spotkanie ludzi reprezentujących konkretne podmioty ekonomii społecznej z przedstawicielami biznesu.

   

  OFERTA

  Przedsiębiorcy społeczni prezentują swoją ofertę. Ludzie z biznesu słuchają, pytają, komentują.

   

  W tych spotkaniach chodzi o to, żeby się sprawdzić, zobaczyć czy oferta "broni się" w zderzeniu z rynkiem i potrzebami potencjalnych klientów.

   

  KONTAKT

  Czasem spotkania są też początkiem dalszej współpracy i okazją do wymiany wizytówek.

 • Partnerami merytorycznymi Ośrodka są:

  PwC jest wiodącą globalną organizacją świadczącą profesjonalne usługi doradcze. Korzystając z wiedzy i kwalifikacji ponad 233 tysiące pracowników w 157 krajach, dostarcza klientom najwyższej jakości usługi w zakresie audytu, doradztwa biznesowego oraz doradztwa podatkowego i prawnego.

   

  W roku 2005 PwC założyła Fundację „Podaruj siebie”, której celem statutowym jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. W jej działania aktywnie angażują się nasi pracownicy. Promuje zachowania i postawy proekologiczne i prospołeczne, podejmuje działania w zakresie wyrównywania szans w środowisku pracy,

  ANG Spółdzielnia to profesjonalna ogólnopolska organizacja doradztwa finansowego, która powstała w 2010 roku. Specjalizujemy się w doradztwie kredytowym, ale w naszej ofercie znajdują się również inne produkty finansowe dla osób fizycznych.

   

  ANG Spółdzielnię stworzyło kilka osób, które połączyły pasja i chęć stworzenia takiej organizacji, w której cele biznesowe są realizowane zgodnie z najważniejszymi dla nas wartościami. Naszymi partnerami biznesowymi są wszystkie najważniejsze instytucje finansowe w kraju.

 • Szanowni Państwo, wszelkie uwagi związane z pracą Ośrodka Ekonomii Społecznej oraz jakości usług wsparcia OWES do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej można zgłaszać poprzez wypełnienie poniższego formularza, lub dzwoniąc pod wskazany numer telefonu.

  Napisz do nas

  plac Konstytucji 5 lok. 14
  pon-pt: 9.00-17.00
  +48 22 622 16 87
 • KONTAKT

  Chcesz skorzystać z oferty Ośrodka? Włączyć się w jego działania?

  Skontaktuj się z nami.

  Fundacja Inicjatyw

  Społeczno-Ekonomicznych

  plac Konstytucji 5 lok. 14, 00-657 Warszawa

  +48 22 622 16 87

   

  Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych

   

  ul. Warecka 4/6,

  00-040 Warszawa

  +22 620 31 92,

  +22 890 94 49

   

  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

   

  ul. Kłopotowskiego 6 m 59/60, 03-717 Warszawa

  + 48 22 616 33 16