• Wspieramy tych, którzy tworzą miejsca pracy dla osób, którym trudniej odnaleźć się na rynku pracy - zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym. Jesteśmy po to, by pomagać organizacjom łączącym działalność społeczną z aktywnością ekonomiczną.

   

   

  Współpracujemy z instytucjami publicznymi z otoczenia rynku pracy i pomocy społecznej. Żeby nasze działania były jeszcze bardziej skuteczne do współpracy angażujemy też biznes.

   

  ORGANIZACJE PROWADZĄCE OWES >

 • Ośrodek prowadzą trzy organizacje

  Każda odpowiada za działania w innych powiatach:

  Fundacja Inicjatyw

  Społeczno-Ekonomicznych

  Celem działalności FISE jest systemowe wspieranie rozwoju przedsiębiorczości społecznej, jako narzędzia skutecznej walki z wykluczeniem społecznym. FISE działa w obszarze ekonomii społecznej, rozwoju lokalnego i partycypacji publicznej.

   

  Prowadzi działania w powiatach: nowodworskim, otwockim, piaseczyńskim, grodziskim, sochaczewskim oraz m.st. Warszawy.

  Biuro Obsługi Ruchu

  Inicjatyw Społecznych BORIS

  Głównym celem działania BORIS jest zwiększenie efektywności rozwiązywania problemów

  społecznych dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu możliwości i sił tkwiących w społecznościach.

   

   

  Prowadzi działania w powiatach:

  grójeckim, żyrardowskim, pruszkowskim, warszawskim zachodnim, legionowskim, wołomińskiego, m.st. Warszawy.

  Fundacja Rozwoju

  Społeczeństwa Obywatelskiego

  FRSO działa na rzecz wzmocnienia i podniesienia skuteczności różnorodnych form aktywności społecznej w Polsce. Oferuje szkolenia, konsultacje oraz szeroko rozumiane poradnictwo i pomoc w wymianie informacji.

   

   

  Prowadzi działania w powiatach:

  garwolińskim, mińskim i m.st. Warszawy.

  Nasz Ośrodek posiada akredytację w ramach systemu akredytacji i standardów działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej AKSeS.

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Aktualności

  Chcesz być na bieżąco, zaglądaj na tę stronę.

  Załóż z nami działalność gospodarczą, spółdzielnię socjalną osób fizycznych/prawnych.

  Pomożemy Ci to zrobić – damy Ci wsparcie finansowe i doradcze!

   

  Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) prowadzony przez Stowarzyszenie BORIS ogłasza nabór ofert na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

   

  Dla kogo ?

  1. instytucji samorządowych i ich jednostek  np. Gminy, GOPS, ZAZ, WTZ, CIS, KIS,
  2. istniejących przedsiębiorstw społecznych np. spółdzielni socjalnych,
  3. organizacji pozarządowych,
  4. osób indywidualnych  ( min. grupa 3 osobowa). 

  z terenu powiatów : warszawki zachodni, żyrardowski, grójecki, pruszkowski, sochaczewski.

   

  Na co ?

  Stworzenie i utrzymanie miejsca pracy dla:

  - osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych

   

  Kluczowe korzyści:

  Dla Gmin: możliwość zlecania usług w trybie „z wolnej ręki”, zmniejszenie wskaźnika bezrobocia na terenie gminy, zapewnienie wysokiej jakości usług społecznych realizowanych lokalnie, aktywizacja mieszkańców w obszarze przedsiębiorczości,

  Dla NGO: stabilność finansowa, posiadanie płatnego personelu, zwiększenie przychodów z działalności gospodarczej,

  Dla osoby indywidualnej – samodzielne miejsce pracy.

   

  Kiedy?

  Nabór będzie prowadzony w terminie: od 20.02.2017r. do 13.03.2017r.

   

  Jak?

  Jesteś osobą/podmiotem zainteresowanym otrzymaniem wsparcia zapoznaj się z:

  • regulaminem świadczenia usług OWES,
  • formularzem rekrutacji wstępnej dla osoby fizycznej lub/ dla osoby prawnej.

  Dokumenty rekrutacyjne obowiązujące w ogłoszonym naborze znajdują się w załączeniu oraz dostępne są na stronie pod linkiem : formularz rekrutacji osoba fizyczna formularz rekrutacji osoba prawna regulamin świadczenia usług OWES

   

   

  Wypełnij i prześlij w wersji elektronicznej formularz wstępnej rekrutacji (wybierz odpowiedni formularz– osoba fizyczna/osoba prawna) na adres mailowy: stanislawa.retmaniak@boris.org.pl

   

  Kryteria oceny

  Oceny formularzy rekrutacji wstępnej dokona kadra OWES (animator i doradca) w oparciu o poniższe kryteria :

  1. Wykonalność przedsięwzięcia – posiadane zasoby (organizacyjne, lokalowe, osobowe, partnerzy) możliwości pozyskania i utrzymania rynków zbytu, zapewnienie płynności finansowej;
  2. Kompletność - całościowość opisu przedsięwzięcia (opis usługi jej wyjątkowość, jakość);
  3. Wymiar społeczny (planowane działania na rzecz lokalnego środowiska);
  4. Racjonalność - planowana działalność ekonomiczna (dochodowość pomysłu, niezbędność finansowa zakupów towarów i usług);  
  5. Operatywność – przejrzystość, prostota, zrozumiałość założeń;

   

  O wynikach poinformujemy mailowo dnia 29 marca 2017r.

  W przypadku pytań kontakt: Stanisława Retmaniak: stanislawa.retmaniak@boris.org.pl, Barbara Pędzich Ciach: basiapc@boris.orgt.pl, telefonu 22 624 02 80 wew. 18 , 502 668 161.

   

  Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

   

  Weź udziału w cyklu „Aktywni obywatele i ekonomia społeczna”

  w powiecie sochaczewskim, grodziskim i nowodworskim

  Rozpoczynamy nowy cykl szkoleniowy „Aktywni obywatele i ekonomia społeczna” skierowany do lokalnych liderów i liderek z powiatu sochaczewskiego, grodziskiego i nowodworskiego. Celem spotkań jest wsparcie osób zainteresowanych nowymi formami działania, które chcą rozwijać swój potencjał dla inicjowania zmiany w swoich społecznościach.

   

  Cykl będzie szczególnie interesujący dla osób szukających odpowiedzi na pytania:

  • jak stworzyć nowe miejsca pracy w mojej organizacji?
  • jak rozwinąć działalność gospodarczą mojego stowarzyszenia lub fundacji?
  • jak powołać do życia spółdzielnię socjalną?
  • jak zatrudnić osoby zagrożone wykluczeniem społecznym?
  • jak wykorzystywać narzędzia ekonomii społecznej w pracy na rzecz mojej społeczności?
  • jak korzystać z oferty przedsiębiorstw społecznych?

  Ponadto oferujemy:

  • wsparcie w opracowaniu spójnego pomysłu na działanie społeczne dzięki konsultacjom z ekspertami FISE,
  • możliwość korzystania z długofalowego wsparcia OWES – w tym starania się o dofinansowanie na działania przedsiębiorstw społecznych,
  • okazję do zacieśnienia współpracy pomiędzy lokalnymi organizacjami i instytucjami.

  Program kierujemy do:

  • Pracowników i pracowniczek trzeciego sektora w powiecie sochaczewskim
  • Grup inicjatywnych i przedstawicieli środowisk lokalnych
  • Przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, Ośrodków Pomocy Społecznej, Urzędu Pracy.

  Program zjazdów:

  Sochaczew

  1. Zjazd I – 24.02.2017, 9:00 – 15:00 – Liderzy i liderki działań dla społeczności lokalnej
  2. Zjazd II– 02.03.2017, 9:00 – 15:00 – Narzędzia ekonomii społecznej
  3. Zjazd III – 09.03.2017, 9:00 – 15:00 – Planowanie działań społecznych

  Grodzisk Mazowiecki i Nowy Dwór Mazowiecki – daty i miejsce potwierdzimy wkrótce.

  Udział w zjazdach jest bezpłatny. Zapewniamy catering podczas szkoleń, certyfikaty udziału w serii szkoleń profesjonalizujących oraz dostęp do publikacji tematycznych.

   

  Osoby zainteresowane szkoleniami w Sochaczewie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

  Formularze zgłoszeniowe dla szkoleń w Grodzisku Mazowieckim i Nowym Dworze Mazowieckim opublikujemy w tym miejscu wkrótce.

   

  Wszelkie pytania prosimy kierować do Zuzanny Naruszewicz (znaruszewicz@fise.org.pl; 22 622 01 91). Więcej informacji o Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych znajdziecie Państwo na stronie www.fise.org.pl

  Active Citizens for Social Enterprise

  26.09.2016

  We współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej i British Council Polska rozpoczęliśmy cykl szkoleniowy Active Citizens for Social Enterprise skierowany do przedstawicieli warszawskich Miejsc Aktywności Lokalnej chcących inspirować mieszkańców Warszawy do podejmowania inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej.

  Biznes Mikser 5

  22.09.2016

  Zapraszamy przedsiębiorców społecznych na kolejne spotkanie z biznesem.

   

  Zadaniem przedsiębiorców społecznych będzie przygotowanie pięciominutowej prezentacji swoich produktów lub usług. Zadaniem przedstawicieli biznesu będzie konstruktywna krytyka prezentacji w dziesięciominutowej dyskusji. Spotkanie będzie okazją do wymiany myśli, a może i wizytówek.

   

  Przeczytaj więcej >

 • Dla ekonomii społecznej

  Masz pomysł na działania, dzięki którym stworzysz w swojej organizacji nowe miejsca pracy?

  Chcesz zatrudnić osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i zawodowym? Zgłoś się do nas!

   

  Zapraszamy fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie, ale też grupy inicjatywne i przedstawicieli środowisk lokalnych.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Instytucje rynku pracy i pomocy społecznej

  są bardzo ważnym partnerem w naszych działaniach.

   

  Mamy wieloletnie doświadczenie w wyszukiwaniu oraz wspieraniu inicjatyw,

  które odpowiednio wzmacniane na tyle stabilizują swoją działalność,

  że są gotowe na rozwój, którego istotnym elementem jest zatrudnienie

  osób zagrożonych wykluczeniem.

   

  Ścisła współpraca pozwoli nam tworzyć dostosowane do ich potrzeb i trwałe miejsca pracy.

  SZKOLENIA

  Inkubowane przez nas inicjatywy często potrzebują szkoleń, które instytucje otoczenia rynku pracy mają w swojej ofercie.

  DOTACJE

  Część pomysłów dla stabilnego rozwoju będzie potrzebowała wsparcia finansowego, które może pochodzić ze środków urzędów pracy.

  ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

  W razie pytań jesteśmy do dyspozycji. Prosimy o kontakt.

  M: fise@fise.org.pl

  T: +48 22 622 16 87

 • Współpracujemy z biznesem

   

   

   

  Od lat współpracujemy z przedstawicielami największych firm, zrzeszonymi w koalicji Prezesi Wolontariusze, m. in.: Orange Polska, Citi Handlowy, KRUK S.A., T-Moblie. Partnerem merytorycznym naszych działań jest od lat PwC, a od niedawna także Grupa ANG.

   

  Naszym sposobem na budowanie relacji między sektorem ekonomii społecznej i przedsiębiorcami są organizowane regularnie wydarzenia pod nazwą Biznes Mikser. Polecamy też partnerom biznesowym sprawdzone oferty przedsiębiorstw społecznych

  .

 • Firmy mogą wspierać podmioty ekonomii społecznej

  kupując oferowane przez nie produkty i usługi.

   

   

  Wybraliśmy kilka z nich, które polecamy Państwa uwadze:

  Materiały konferencyjne i promocyjne

  Spółdzielnia PANATO

  Szukasz nietypowych materiałów konferencyjnych, z tektury, filcu, a może niestandardowych materiałów promocyjnych z elementami drewna czy betonu.

   

  CEL SPOŁECZNY: Kupując w PANATO wspierasz działanie na rzecz społeczności lokalnej w dzielnicy Nadodrze we Wrocławiu.

   

  Skontaktuj się z: Pauliną Ograbisz, paulina.ograbisz@panato.org, T: 604-223-167

  Catering sokowy/Soki personalizowane

  PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE OWOCNI

  Organizujesz event i szukasz pomysłu na dobry catering, a może chcesz zrobić nietypowe prezenty firmowe z własnym logo.

   

  Skontaktuj się z:

  OWOCNI – aktywna pijalnia soków
  T: 665 626 102
  owocni@owocni.org

  Nocleg społecznie zaangażowany

  PENSJONAT U PANA COGITO W KRAKOWIE

  Jeśli pracownicy Twojej firmy bywają służbowo w Krakowie, kup nocleg u Pana Cogito, Kameralna neorenesansowa willa z ogrodem z 1890 zaprasza.

   

  CEL SPOŁECZNY: Korzystając z tej usługi wspierasz zatrudnienie osób po kryzysach psychicznych.

   

  Rezerwacje:

  T: +48 (012) 269 72 00. T: +48 (012) 269 72 01, recepcja@pcogito.pl

  Sprzątanie biura/pielęgnacja zieleni

  SPÓŁDZIELNIA PIĘKNE MIEJSCE

  Może sprzątać biuro lub zająć się pielęgnacją zieleni wokół budynku.

   

  CEL SPOŁECZNY: Korzystając z tej usługi wspierasz zatrudnienie osób po kryzysach psychicznych.

   

  Skontaktuj się z:

  biuro@pieknemiejsce.com.pl

 • Co to jest Biznes Mikser?

   

  SPOTKANIE

  Biznes Mikser to nieformalne spotkanie ludzi reprezentujących konkretne podmioty ekonomii społecznej z przedstawicielami biznesu.

   

  OFERTA

  Przedsiębiorcy społeczni prezentują swoją ofertę. Ludzie z biznesu słuchają, pytają, komentują.

   

  W tych spotkaniach chodzi o to, żeby się sprawdzić, zobaczyć czy oferta "broni się" w zderzeniu z rynkiem i potrzebami potencjalnych klientów.

   

  KONTAKT

  Czasem spotkania są też początkiem dalszej współpracy i okazją do wymiany wizytówek.

 • Partnerami merytorycznymi Ośrodka są:

  PwC jest wiodącą globalną organizacją świadczącą profesjonalne usługi doradcze. Korzystając z wiedzy i kwalifikacji ponad 233 tysiące pracowników w 157 krajach, dostarcza klientom najwyższej jakości usługi w zakresie audytu, doradztwa biznesowego oraz doradztwa podatkowego i prawnego.

   

  W roku 2005 PwC założyła Fundację „Podaruj siebie”, której celem statutowym jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. W jej działania aktywnie angażują się nasi pracownicy. Promuje zachowania i postawy proekologiczne i prospołeczne, podejmuje działania w zakresie wyrównywania szans w środowisku pracy,

  ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych to profesjonalna ogólnopolska organizacja doradztwa finansowego, która powstała w 2010 roku. Specjalizujemy się w doradztwie kredytowym, ale w naszej ofercie znajdują się również inne produkty finansowe dla osób fizycznych.

   

  ANG Spółdzielnię Doradców Kredytowych stworzyło kilka osób, które połączyły pasja i chęć stworzenia takiej organizacji, w której cele biznesowe są realizowane zgodnie z najważniejszymi dla nas wartościami. Naszymi partnerami biznesowymi są wszystkie najważniejsze instytucje finansowe w kraju.

 • Masz pytania, uwagi?

  Napisz do nas

  plac Konstytucji 5 lok. 14
  pon-pt: 9.00-17.00
  +48 22 622 16 87
 • KONTAKT

  Chcesz skorzystać z oferty Ośrodka? Włączyć się w jego działania?

  Skontaktuj się z nami.

  Fundacja Inicjatyw

  Społeczno-Ekonomicznych

  plac Konstytucji 5 lok. 14

  00-657, Warszawa

  fise.org.pl

   

  +48 22 622 16 87